Książki

Fuzje i przejęcia. Dlaczego kończą się (nie) powodzeniem

Rekomendacja ThinkThank

Nominacja do nagrody w kategorii najlepsza książka biznesowo-ekonomiczna

Książka jest obowiązkową lekturą zarówno dla menedżerów zaangażowanych w fuzje i przejęcia, jak i dla konsultantów pomagających skutecznie i w miarę możliwości „bezboleśnie” przeprowadzić te skomplikowane procesy biznesowe. Wielkim atutem książki jest rzetelny przegląd formalno-prawnych uwarunkowań fuzji i przejęć. Jeszcze większym – mnóstwo praktycznych wskazówek odpowiadających – w zwięzły i kompetentny sposób – na pytanie jak zarządzać fuzjami i przejęciami. Jednak zdecydowanie największą zaletą książki jest to, że Autorka poświęciła w niej wiele miejsca „miękkim” aspektom fuzji i przejęć („zarządzaniu emocjami”, komunikowaniu zmian, sposobom przezwyciężania oporów, za które odpowiedzialne są różne kultury organizacyjne, sposobom „oswajania” poczucia niepewności itd.). Fakt, iż owe miękkie, psychologiczne i socjologiczne aspekty fuzji i przejęć zostały potraktowane w książce z najwyższą uwagą czyni tę publikację przedsięwzięciem prekursorskim na polskim rynku wydawniczym.

prof. dr hab. Rafał Drozdowski, dyrektor Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes zarządu Public Profits, firmy badawczo-doradczej

Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy

Bestseller wydawnictwa Studio Emka

Rekomendacja BusinessWeek

Książkę “Public Relations – teoria, praktyka, perspektywy” czytałem z dużym zainteresowaniem. Jej lektura jest nie tylko znakomitą przygodą intelektualną. Stwarza także możliwość obcowania z ciekawym i przydatnym materiałem o charakterze zarówno teoretycznym jak również praktycznym. Praca ta jest solidnym, rzetelnym dziełem, omawiającym bardzo szeroką gamę zagadnień, składających się na problematykę public relations. Napisana w dobrym stylu, sprawnie, przejrzyście, komunikatywnie. Bardzo silną stroną tej książki są tzw. analizy przypadków, pozwalające czytelnikowi na praktyczne zweryfikowanie tekstu opisowego. Autorka odwołuje się do trafnie dobranej literatury, tworzonej przez wybitnych znawców przedmiotu(-).

Prof. dr hab. Henryk Mruk Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu