politics, gop, point

Personal branding, czyli co warto wiedzieć o budowaniu marki osobistej

Pojęcie marki jako niematerialnej wartości będącej nośnikiem określonych emocji i odróżniającej produkt (bądź grupę produktów) od innych mu podobnych znane jest od dawna. Stal damasceńska, czy sól z Wieliczki to marki, które nie powstały w XX wieku jako efekt wdrażania strategii marketingowej opartej na 4 P, ale zbudowały swą siłę na fundamencie wysokiej jakości, która została zweryfikowana przez użytkowników, a następnie polecona innym. I właśnie takie klasyczne podejście do budowania silnej marki jest bardzo podobne do tego, co współcześnie nazywamy personal brandingiem.

Czym jest marka osobista

Dobra marka osobista, podobnie jak każda inna marka jest źródłem zaufania, gwarancją jakości, ułatwia nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji. Jest ona szczególnie ważna w życiu zawodowym, ponieważ pozwala się odróżnić na tle konkurencji, nadaje prestiżu i bezpośrednio przekłada się na zarobki. To umiejętności, czy kompetencje, ale także określone emocje, które powodują, że chce się z taka osobą współpracować. To po prostu gwarancja jakości. Z marką osobistą mamy najczęściej do czynienia w sferze usług profesjonalnych (lekarze, doradcy, prawnicy), w świecie kultury i sportu (gdzie wręcz wycenia się wartość reklamową poszczególnych osób na podstawie siły ich marki), ale także w polityce, szkolnictwie, czy szeroko pojętej blogosferze.

Marka osobista jest bliska wizerunkowi osób, jednak pojęcia te nie są tożsame. Wizerunek bardziej odnosi się do tego jakie wywieramy wrażenie. To bardziej suma skojarzeń i interpretacji różnych informacji, podczas gdy marka osobista jest pojęciem szerszym i odnosi się do tego jacy jesteśmy i co o nas mówią (gdy wyjdziemy z pokoju).

Elementy składowe silnej marki osobistej

Na markę osobistą składa się wiele elementów. Niektóre z nich są nam przypisane w sposób naturalny (wynikają z naszej osobowości), inne sami świadomie kształtujemy np. poprzez doskonalenie zawodowe, edukację, czy styl życia. Fundamentem mocnej marki osobistej są zawsze kompetencje. Mogą być one efektem wykształcenia (zdobytego na prestiżowej uczelni), ale także bogatego doświadczenia (przebieg kariery zawodowej), czy wrodzonych, a następnie pielęgnowanych umiejętności (co ma związek z posiadanymi talentami i może dotyczyć np. sportowców, aktorów, piosenkarzy).

Bardzo ważne w marce osobistej są także jasno zdefiniowane wartości. Nie chodzi bowiem tylko o to, co robimy, ale jak do tego podchodzimy, czym się kierujemy w życiu, a co odrzucamy, innymi słowy na czym budujemy swoją tożsamość.

Kolejny ważny element składowy silnej marki osobistej to dobra komunikacja, której efektem ubocznym staje się rozpoznawalność. Samo bycie kimś dobrym, a nawet wyjątkowym w swojej dziedzinie już nie wystarczy. Trzeba jeszcze umieć to przekazać tak by inni się nie tylko przekonali, że to prawda, ale nam zaufali, bo dopiero na tej podstawie można czerpać realne korzyści z posiadania silnej marki.

W ścisłym związku z kompetencjami, wartościami i komunikacją jest spójność, konsekwencja i bycie autentycznym, które w efekcie prowadzą do wiarygodności. Jeśli jednak budowanie własnej marki osobistej oparte jest na przemyślanym korzystaniu z fundamentalnych zasobów, a nie ich sztucznej kreacji, element ten pojawi się w sposób naturalny.

Budowanie silnej marki osobistej wymaga strategii

Choć zwykle pojęcie marki osobistej łączy się ze znanymi osobami życia publicznego, to tak naprawdę każdy z nas ją posiada. Nie każdy jest tylko jej świadom i co więcej, nie każdy wie, że może ją wzmocnić. Zbudowanie silnej marki osobistej wymaga czasu i wiedzy. Jest to proces, którym lepiej zarządzać, niż się mu poddawać. Marka osobista wynika ze samoświadomości, dla której punktem wyjścia jest wnikliwe poznanie siebie, swoich mocnych stron i celów do których się dąży. To wymaga zatrzymania się na pewien czas i poświęcenia sobie uwagi. Nie chodzi tu jednak o karmienie ego i narcyzm, ale wejście w głębszy kontakt z samym sobą, by wydobyć to co najlepsze. Trzeba rozpoznać co mnie wyróżnia, co mogę zaoferować innym, na czym polega moja wyjątkowość, bo dopiero wtedy możliwe będzie zakomunikowanie tego innym.

Kolejny krok to zdefiniowanie grupy docelowej i spozycjonowanie swojej marki, czyli określenie swojego miejsca na rynku. Warto zastanowić się komu przydadzą się moja wiedza i umiejętności, kto i w jaki sposób ma o mnie usłyszeć, innymi słowy komu i co chcę o sobie powiedzieć. W świecie biznesu taką grupą docelową mogą być potencjalni pracodawcy, w sporcie sponsorzy, a na rynku medycznym osoby poszukujące pomocy lekarskiej.

Najpierw trzeba być dobrym w swojej dziedzinie, a potem w zakomunikowaniu tego

Silnej marki nie da się stworzyć bez właściwej komunikacji. Żeby uzyskać zamierzony efekt trzeba wyjść do ludzi i być proaktywnym. Kiedyś standardowym działaniem na rzecz budowania silnej marki było publikowanie artykułów, uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, czy po prostu bywanie we właściwych miejscach. Obecnie w dobie powszechności Internetu wydaje się to znacznie prostsze. Silną markę można zbudować dzięki aktywność w sieci, wykorzystując do tego media społecznościowe, publikując wartościowe treści na blogach, bądź prowadząc bezpłatne webinary na YouTubie.[1] Działania te stały się tak popularne, że aby wyróżnić się na tle konkurencji ich autorzy muszą w sposób szczególny zadbać o jakość publikowanego contentu. Jeśli jednak zbudowali oni swą markę osobistą na wysokich kompetencjach, będzie to dla nich czysta przyjemność i tym większe wzmocnienie pozycji.


[1] https://marketinginsidergroup.com/social-media/personal-branding-why-now-is-the-time-to-build-your-personal-brand/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *